Start

O mnie

Wiersze

Artykuły

Programy

Stronki

Blog

Muzyka

Ya w necie

Notatnik

Program napisany z przekory i myśli, że da się łatwo napisać swój własny notatnik. Napisanie go nie zajęło długo a pokazało, że „da się”. Świadczy to też trochę o znajomości i umiejętności wykorzystania elementów GUI. Jakkolwiek, są dostępne podstawowe funkcjonalności notatnika takie jak zapisywanie do pliku, otwieranie plików .txt, czy wyszukiwanie fraz. Wszystko oparte na polu tekstowym standardowo wbudowanym w środowisku Java. Oczywiście program uwzględnia też jedną z funkcji towarzyszących – zawijania wierszy.

Kalkulator walut

.

Program „DibsCalc” w założeniu ma realizować pobieranie aktualnego kursu walut ze źródeł internetowych i przelicznie podanej kwoty wg. bieżącego kursu.

Program, który przygotowałem pobiera aktualny kurs podstawowych walut ze strony Narodowego Banku Polskiego. Serwis pozwala pobrać te informacje z zamieszczonego pliku xml (w kilku wersjach). Ja wybrałem wersję pliku „lastA.xml”, który zawiera kurs podstawowych 36 walut. Plik jest aktualizowany codziennie o godzinie 12:00.

Plik danych pobierany jest po nawiązaniu sesji i zapisany do pliku „lastA.xml” na dysku komputera – zawsze w aktualnej wersji. Następnie dane są zapisywane do tablic ArrayList<> o odpowiednim przechowywanym typie. Następuje to poprzez parsowanie pliku XML – tu zastosowałem parsowanie metodą (strukturalną) DOM . Do programu został przygotowany interfejs GUI zbudowany przy użyciu biblioteki SWING, który zawiera pola koniecznej interakcji: wejściowe (wartość do przeliczenia waluty oraz procentowa wartość doliczana jako kurs sprzedaży i kurs kupna) oraz wyjściowe (wartość przeliczoną po wybranym kursie; wartość pomniejszoną o kurs sprzedaży; wartość powiększoną o kurs kupna) a także przyciski, etykiety i pola typu tooltip.

Taki sposób obliczania kwot zastosowałem ze względu na fakt, iż NBP podaje jedynie tzw. kursy średnie. Możliwe jest także zapisanie tablicy kursów do pliku, właściwie o dowolnym rozszerzeniu, lecz o wymaganej strukturze XML. Możliwe jest także odczytanie zarchiwizowanej (zapisanej wcześniej) tablicy. Można też wybrać kierunek przeliczania („na walutę obcą” lub „na PLN”).

Waluta do wyboru jest dostępna na liście typu JComboBox dopiero po zsychronizowaniu z serwisem lub odczytaniu z pliku. Do tego jest jeszcze zegar i data, z której pochodzi kurs. Kod całego programu to trochę ponad 500 linii zawartych w jednym pliku. Z uwagi na fakt, iż pobierany plik jest mały a parsowanie szybkie nie zdecydowałem się na użycie do tego osobnych wątków. Kod jest mało hermetyczny, np. metody typu „public static”, co z pewnością trzeba było by zmienić . Z drugiej strony jednak szczegółowe importy, użycie dynamicznych list, menu programu oraz dosyć rozbudowany nasłuchiwacz zdarzeń .

W pakiecie java.util jest klasa „Currency”, która może służyć do przeliczania walut w zależności od lokalizacji. Jednak, w tym programie, dane dotyczą tylko kursu w Polsce, więc używanie regionalizacji uznałem tu za niepotrzebne.

Symulator AM/FM

Program „GraphModd” napisałem w ramach zaliczenia zajęć Współczesne systemy telekomunikacyjne. Obrazuje on zasadę modulacji AM oraz FM – bazowych modulacji, na których opiera się radiofonia. Są także wykorzystywane do modulacji cyfrowych ( jako ASK i FSK – przebieg modulujący ma wtedy charakter skokowy np. binarny), jakkolwiek zasada modulacji pozostaje ta sama.

Modulację wybrać można poprzez pozycję z menu „Wybór modelu modulacji ->…”. W programie można wybrać gotowe scenariusze wyrazistych przykładów „Opcje -> Scenariusze -> .. ”. Program pozwala na modyfikację parametrów za pomocą suwaków, co pozwala zauważyć wpływ na modulację. 1) fala nośna, 2) sygnał do modulacji, 3) indeks/głębokość modulacji. To technicznie.

Od strony programistycznej to dwa pliki ‘.java’. Interfejs graficzny napisany z użyciem biblioteki SWING – widok okna, obiekty typu ‘menu’ i ‘slider’ oraz AWG – rysowanie przebiegów funkcją „paintComponent()”. Same wykresy są generowane za pomocą równań matematycznych, które opisują modulację. Parametry są tu dobrane tak, aby wykres utrzymywał się w kadrze. Sam kod składa się z ok. 450 linii.

Notatnik

Kalkulator walut

Symulator AM/FM

.

Program napisany z przekory i myśli, że da się łatwo napisać swój własny notatnik. Napisanie go nie zajęło długo a pokazało, że „da się”. Świadczy to też trochę o znajomości i umiejętności wykorzystania elementów GUI. Jakkolwiek, są dostępne podstawowe funkcjonalności notatnika takie jak zapisywanie do pliku, otwieranie plików .txt, czy wyszukiwanie fraz. Wszystko oparte na polu tekstowym standardowo wbudowanym w środowisku Java. Oczywiście program uwzględnia też jedną z funkcji towarzyszących – zawijania wierszy.

Uwaga! Przeglądarki mogą ostrzegać przed zapisywaniem rzadko pobieranych plików.
Pobierz pomimo to.

 

Do otwarcia programu potrzebne jest środowisko Java JRE. Jeśli nie masz zainstalowanej Javy
bezpośredni link pobierania znajdziesz na stronie

Program „DibsCalc” w założeniu ma realizować pobieranie aktualnego kursu walut ze źródeł internetowych i przelicznie podanej kwoty wg. bieżącego kursu.

Program, który przygotowałem pobiera aktualny kurs podstawowych walut ze strony Narodowego Banku Polskiego. Serwis pozwala pobrać te informacje z zamieszczonego pliku xml (w kilku wersjach). Ja wybrałem wersję pliku „lastA.xml”, który zawiera kurs podstawowych 36 walut. Plik jest aktualizowany codziennie o godzinie 12:00.

Plik danych pobierany jest po nawiązaniu sesji i zapisany do pliku „lastA.xml” na dysku komputera – zawsze w aktualnej wersji. Następnie dane są zapisywane do tablic ArrayList<> o odpowiednim przechowywanym typie. Następuje to poprzez parsowanie pliku XML – tu zastosowałem parsowanie metodą (strukturalną) DOM . Do programu został przygotowany interfejs GUI zbudowany przy użyciu biblioteki SWING, który zawiera pola koniecznej interakcji: wejściowe (wartość do przeliczenia waluty oraz procentowa wartość doliczana jako kurs sprzedaży i kurs kupna) oraz wyjściowe (wartość przeliczoną po wybranym kursie; wartość pomniejszoną o kurs sprzedaży; wartość powiększoną o kurs kupna) a także przyciski, etykiety i pola typu tooltip.

Taki sposób obliczania kwot zastosowałem ze względu na fakt, iż NBP podaje jedynie tzw. kursy średnie. Możliwe jest także zapisanie tablicy kursów do pliku, właściwie o dowolnym rozszerzeniu, lecz o wymaganej strukturze XML. Możliwe jest także odczytanie zarchiwizowanej (zapisanej wcześniej) tablicy. Można też wybrać kierunek przeliczania („na walutę obcą” lub „na PLN”).

Waluta do wyboru jest dostępna na liście typu JComboBox dopiero po zsychronizowaniu z serwisem lub odczytaniu z pliku. Do tego jest jeszcze zegar i data, z której pochodzi kurs. Kod całego programu to trochę ponad 500 linii zawartych w jednym pliku. Z uwagi na fakt, iż pobierany plik jest mały a parsowanie szybkie nie zdecydowałem się na użycie do tego osobnych wątków. Kod jest mało hermetyczny, np. metody typu „public static”, co z pewnością trzeba było by zmienić . Z drugiej strony jednak szczegółowe importy, użycie dynamicznych list, menu programu oraz dosyć rozbudowany nasłuchiwacz zdarzeń .

W pakiecie java.util jest klasa „Currency”, która może służyć do przeliczania walut w zależności od lokalizacji. Jednak, w tym programie, dane dotyczą tylko kursu w Polsce, więc używanie regionalizacji uznałem tu za niepotrzebne.

Uwaga! Przeglądarki mogą ostrzegać przed zapisywaniem rzadko pobieranych plików.
Pobierz pomimo to.

 

Do otwarcia programu potrzebne jest środowisko Java JRE. Jeśli nie masz zainstalowanej Javy
bezpośredni link pobierania znajdziesz na stronie

Program „GraphModd” napisałem w ramach zaliczenia zajęć Współczesne systemy telekomunikacyjne. Obrazuje on zasadę modulacji AM oraz FM – bazowych modulacji, na których opiera się radiofonia. Są także wykorzystywane do modulacji cyfrowych ( jako ASK i FSK – przebieg modulujący ma wtedy charakter skokowy np. binarny), jakkolwiek zasada modulacji pozostaje ta sama.

Modulację wybrać można poprzez pozycję z menu „Wybór modelu modulacji ->…”. W programie można wybrać gotowe scenariusze wyrazistych przykładów „Opcje -> Scenariusze -> .. ”. Program pozwala na modyfikację parametrów za pomocą suwaków, co pozwala zauważyć wpływ na modulację. 1) fala nośna, 2) sygnał do modulacji, 3) indeks/głębokość modulacji. To technicznie.

Od strony programistycznej to dwa pliki ‘.java’. Interfejs graficzny napisany z użyciem biblioteki SWING – widok okna, obiekty typu ‘menu’ i ‘slider’ oraz AWG – rysowanie przebiegów funkcją „paintComponent()”. Same wykresy są generowane za pomocą równań matematycznych, które opisują modulację. Parametry są tu dobrane tak, aby wykres utrzymywał się w kadrze. Sam kod składa się z ok. 450 linii.

Uwaga! Przeglądarki mogą ostrzegać przed zapisywaniem rzadko pobieranych plików.
Pobierz pomimo to.

 

Do otwarcia programu potrzebne jest środowisko Java JRE. Jeśli nie masz zainstalowanej Javy
bezpośredni link pobierania znajdziesz na stronie